בס"ד

מה חדש

מה חדש - באנגלית

?How To Read And Print These Files

לחץ כאן לשלוח תרומות דרך האינטרנט

>>>בכדי לקבל בכל שבוע חוברות אלו בפורמט PDF דרך E-Mail,<<<
>>>בבקשה למלאות תופס זה<<<

Pages Format = גירסת קריאה
Booklet Format = גירסת הדפסה


להערות והארות - שלחו אימייל: info@torah4blind.org


שבוע של פרשת בהר-בחוקותי ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


שבוע של פרשת אמור ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קונטרס "בית רבינו שבבבל"
לרגל מלאות 29 שנה להדפסתו

 

 

 


 חזור לדף ראשי - באנגלית

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד