בס"ד

מה חדש

מה חדש - באנגלית

?How To Read And Print These Files

לחץ כאן לשלוח תרומות דרך האינטרנט

>>>בכדי לקבל בכל שבוע חוברות אלו בפורמט PDF דרך E-Mail,<<<
>>>בבקשה למלאות תופס זה<<<

Pages Format = גירסת קריאה
Booklet Format = גירסת הדפסה


להערות והארות - שלחו אימייל: info@torah4blind.org


שבוע של פרשת ויצא, י"א כסלו ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 


שבוע של פרשת תולדות, ד' כסלו ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


שבוע של פרשת חיי שרה, מבה"ח כסלו ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 

 


שבוע של פרשת וירא, כ"ף מר-חשון ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כ"ף מר-חשון

 

 


 שבוע של פרשת לך לך ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 שבוע של פרשת נח ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 שבוע של פרשת בראשית ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


קונטרס "בית רבינו שבבבל"
לרגל מלאות 29 שנה להדפסתו

 

 

 


 חזור לדף ראשי - באנגלית

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד