בס"ד

מה חדש

מה חדש - באנגלית

?How To Read And Print These Files

לחץ כאן לשלוח תרומות דרך האינטרנט

>>>בכדי לקבל בכל שבוע חוברות אלו בפורמט PDF דרך E-Mail,<<<
>>>בבקשה למלאות תופס זה<<<

Pages Format = גירסת קריאה
Booklet Format = גירסת הדפסה


להערות והארות - שלחו אימייל: info@torah4blind.org


שבוע של פרשת תצוה ה'תשפ"א

 

 

 

 

 


שבוע של פרשת תרומה,
פרשת זכור ה'תשפ"א

 

 

 

 

 


שבוע של פרשת משפטים,
שבת שקלים, בדר"ח אדר ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 


שבוע של פרשת יתרו,
כ"ג שבט ה'תשפ"א

 

 

 

 

 


שבוע של פרשת בשלח, שבת שירה,
ט"ז שבט ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 

 


שבוע של פרשת בא,
יו"ד שבט ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


שבוע של פרשת וארא,
ג' שבט ה'תשפ"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


שבוע של פרשת שמות,
מבה"ח שבט ה'תשפ"א


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קונטרס "בית רבינו שבבבל"
לרגל מלאות 29 שנה להדפסתו

 

 

 


 חזור לדף ראשי - באנגלית

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד